Poskytujeme právní poradenské služby zejména v oblasti práva nemovitostí a pracovního práva.

Právo nemovitostí

Konzultace a zajištění úkonů spojených s převodem a nájmem nemovitostí:

– smluvní zajištění převodu nemovitostí,

– smlouvy o budoucí kupní smlouvě,

– kupní, darovací a směnné smlouvy,

– smluvní zajištění nájmu nemovitostí,

– nájemní a podnájemní smlouvy,

– problematika věcných břemen, jejich zápis a výmaz v katastru nemovitostí,

– zřízení předkupního práva,

– návrh na vklad práva do katastru nemovitostí,

– zajištění splnění veškerých veřejnoprávních povinností vyplývajících z převodu nemovitostí,

– právní audity nemovitostí při jejich nabývání,

– jednání s pozemkovými úřady a katastrálními úřady, zastupování ve sporech a dědických řízeních.

Dále pro vás zajistíme:

– zprostředkování prodeje a pronájmu nemovitostí včetně kompletní prezentace,

– znalecké ocenění vaší nemovitosti,

– zpracování PENB (průkaz energetické náročnosti budovy),

– Home Staging (neboli přípravu nemovitosti na prodej či pronájem a její profesionální prezentaci na realitním trhu).

Pracovní právo

Pomůžeme vám v následujících oblastech:

– problematika pracovněprávních vztahů,

– vznik, změna nebo zánik pracovního poměru,

– náhrada škody vyplývající z pracovněprávních vztahů,

– zastupování ve sporech vyplývajících z pracovněprávních vztahů.