Poskytujeme právní poradenské služby zejména v oblasti práva nemovitostí a pracovního práva.

Právo nemovitostí:

Konzultace a zajištění úkonů spojených s převodem a nájmem nemovitostí:

– smluvní zajištění převodu nemovitostí

– smlouvy o budoucí kupní smlouvě

– kupní, darovací a směnné smlouvy

– smluvní zajištění nájmu nemovitostí

– nájemní a podnájemní smlouvy

– problematika věcných břemen, jejich zápis a výmaz v katastru nemovitostí

– zřízení předkupního práva

– návrh na vklad práva do katastru nemovitostí

– zajištění splnění veškerých veřejnoprávních povinností vyplývajících z převodu nemovitostí

– právní audity nemovitostí při jejich nabývání

– jednání s pozemkovými úřady a katastrálními úřady, zastupování ve sporech a dědických řízeních

Dále pro vás zajistíme:

– zprostředkování prodeje a pronájmu nemovitostí včetně kompletní prezentace

– znalecké ocenění vaší nemovitosti

– zpracování PENB ( průkaz energetické náročnosti budovy)

– Home Staging

Pracovní právo:

– problematika pracovněprávních vztahů

– vznik, změna nebo zánik pracovního poměru

– náhrada škody vyplývající z pracovněprávních vztahů

– zastupování ve sporech vyplývajících z pracovněprávních vztahů